Wednesday, February 6, 2008

Fatwa Dari Markaz Fatwa laman islamweb.net tentang Ahbash


al-Harariyyah adalah firqah (kumpulan) yang dinisbahkan kepada Abdullah al-Harari al-Habashi, berhati-hatilah dengan pemikiran-pemikiran mereka. Asas akidah mereka secara ringkasnya ialah:


1. Bermazhab al-Asy'ariy yang kemudian, dalam masaalah sifat, yang hampir dengan manhaj al-Jahmiyyah.

2. al-Murjiah dan al-Jahmiyyah dalam permasaalahan iman.

3. Tarikat sufiah yang menyeleweng seperti al-Rifa'iyyah dan al-Naqsabandiyyah.

Ramai para ulama Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah masa kini yang telah menjelaskan hukum tentang kumpulan Ahbash ini seperti al-Muhaddith al-Syeikh al-Albani dan selainnya, demikian juga Samahah al-Syeikh Abdul 'Aziz bin Baz telah memfatwakan kumpulan Ahbash ini sebagai sesat dan ketua mereka Abdullah al-Harari dikenali dengan penyelewengan dan kesesatan. Maka wajib memulau mereka dan mengingkari akidah mereka yang batil dan memberi peringatan kepada orang ramai daripada mendekati dan mendengar dari mereka.

Sesiapa yang hendak mengetahui lebih banyak tentang kumpulan ini sila rujuk al-Mausu'ah al-Muyassarah fi al-Adyan wa al-Mazahib wa al-Ahzab al-Mu'asarah.

1 comment:

Morabira said...

'KIAMAT DAN KEADAANNYA'

http://www.scribd.com/doc/36025155/Surat-Kepada-Yang-DiPertuan-Agong-Dan-Mufti-Mufti