Monday, February 11, 2008

Tektik Kotor Ahbash Terbongkar: Ahbash memalsukan surat penyaksian dari al-Azhar ke atas Syeikh Dimasyqiyyah

Tektik Kotor Ahbash Terbongkar: Ahbash memalsukan surat penyaksian dari al-Azhar ke atas Syeikh Dimasyqiyyah yang sering membongkar kesesatan mereka.

Di bawah ini adalah penjelasan dan bukti oleh al-Syeikh Abdul Rahman bin Sa'ied Dimasyqiyyah, bagaimana surat penyaksiat dari al-Azhar telah diubah dan dipalsukan oleh Ahbash yang marah dengan usaha beliau membongkar kesesatan mereka.Antara isi penting ucapan Syeikh Dimashqiyyah:

- Ahbash memalsukan surat penyaksian dari al-Azhar yang kononnya beliau ada masaalah yang bersangkutan Akhlak ketika belajar di Azhar Lubnan di kuliah al-Syari'ah al-Islamiyyah. Perbuatan mereka memalsukan surat dari al-Azhar ini termasuk dalam perbuatan dosa besar, namun pemalsuan terhadap beliau ini masih kecil jika dibandingkan dengan dosa perbuatan syirik yang menjadi akidah mereka yang mereka sebar dan pertahankannya termasuk meminta pertolongan, memohon diperkenankan hajat dari orang-orang yang telah mati, mengambil berkat dari sebahagian batu dan pokok bahkan mereka juga mengambil berkat dari kahak yang diludah oleh syeikh mereka. Sedangkan Allah berfirman:

"Dan telah berfirman tuhan kamu, berdoalah kepada-Ku, pasti Aku akan memperkenankannya untuk kamu semua." Sabda Nabi saw pula: "Apabila kamu meminta maka mintalah kepada Allah."

Inilah tindakan orang yang mentauhidkan Allah, mereka melafazkan di dalam solat mereka: "Hanya kepada Engkau (Allah) kami sembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Adapun orang musrik (yang melakukan syirik) mereka menyebutnya dengan lidah mereka dan perbuatan mereka bertentangan dengan apa yang mereka sebutkan.

- Berkenaan penyaksian palsu, Nabi saw telah bersabda:
"Hendakkah kamu aku khabarkan tentang dosa yang lebih besar dari dosa-dosa besar yang lain?" Jawab para sahabah: "Bahkan (kami sememangnya hendak mendengarnya) wahai Rasulullah." Nabi saw bersabda: "Mensyirikkan Allah, Menderhakai ibu-bapa." Kemudian baginda tunduk dan terus duduk, dan terus bersabda: "ketahuilah (yang seterusnya) perkataan palsu dan penyaksian palsu." Sahabat yang meriwayatkan hadirth ini berkata: "Nabi berterusan mengulanginya sehingga kami berkata mudah-mudahan baginda berhenti dari mengulanginya." Hadith ini disepakati kesahihannya oleh al-Bukhari dan Muslim. Perkataan sahabat yang meriwayatkan hadith ini: "Mudah-mudahan baginda berhenti dari mengulanginya." disebabkan apa yang telah mereka lihat dari bersangatan marah baginda dengan kesalahan penyaksian palsu.

- Sungguh memalukan bagi satu jamaah yang mendakwa diri mereka sebagai Masyari' al-Khair (projek-projek kebajikan), dan membawa panji keadilan, mereka jatuh ketahap melakukan pemalsuan dan menempoh dengan demikian itu cara yang ditempoh oleh golongan Mafia. Demikianlah kaedah-kaedah yang gagal yang telah dihimpun oleh Jam'iyyah Masyari' al-Ahbash yang dibiayai oleh RAND Amerika.- Lihatlah bagaimana Ahbash memalsukan surat penyaksian dari al-Azhar...


inilah surat penyaksian yang sebenarnya daripada al-Azhar (<--gambar sebelah kiri) yang telah dipalsukan oleh Ahbash. Surat itu adalah jawapan daripada al-Azhar yang telah saya terima beberapa tahun yang lalu. Surat penyaksian ini sebagai satu tamparah hebat kepada Ahbash yang telah banyak menyebarkan berita palsu dan melakukan pemalsuan tentang diri saya.

- Lihatlah apa yang telah dilakukan oleh Ahbash, mereka benar-benar telah memalsukan surat penyaksian tersebut. Akan tetapi disebabkan ketaasubban mereka, mereka menyangka tidak akan dibongkar perbuatan palsu mereka ini. Perhatikanlah surat asal yang sah tersebut betul-betul yang telah dicetak dari komputer melalui microsoftword, kemudian perhatikan pula surat yang telah dipalsukan dan diubah tarikhnya ke tahun 1972 yang juga dicetak dengan microsoftword, tanyalah kepada Ahbash yang telah melakukan pemalsuan ini, Apakah pada tahun 1972 telah ada program microsoftword???

- Kemudian perhatikan juga kepada tandatangan di dalam surat tersebut, ia benar-benar telah dicetak dan benar-benar sama dengan tandatangan yang ada pada naskah yang asal, dari sudut gerak tandatangan dan kedudukannya. (Surat palsu dari Ahbash -->)Perkara ini tidak mungkin boleh dilakukan sekali lagi oleh orang yang menurunkan tandatangan walaupun ianya dicetak untuk tandatangan itu benar-benar sama pada bentuk yang pertama dari sudut gerak tandatangannya dan kedudukannya sekalipun dia bersungguh-sungguh melakukannya. Ini menguatkan lagi Ahbash sebenarnya telah mengubah kandungan teks, dan mereka mengambil cetakan surat yang asal dengan tandatangan yang asal seperti yang ada lihat pada surat penyaksian yang asal.

No comments: