Tuesday, January 15, 2008

al-Azhar Berlepas Diri Dari Golongan Ahbash

Surat tersebut daripada Dr. Ahmad 'Omar Hashim Reaktor Universiti al-Azhar kepada Mudir Rabitah al-'Alam al-Islami , berupa pengistiharan bahawa Universiti al-Azhar berlepas diri dari sebarang hubungan dengan kumpulan Ahbash.

Kandungan Surat:


"Dr. Abdul Halim 'Uwais telah memberitahu saya tentang kebimbangan pihak tuan (Rabitah al-'Alam al-Islami) akan wujudnya kerjasama antara al-Azhar dengan kumpulan yang dinamakan al-Ahbash di Lubnan. Saya tidak ada menziarahi Lubnan melainkan dua tahun yang lalu, dan ketika itu saya berhadapan dengan usaha melobi dari beberapa pihak, dimana diajukan kepada saya surat memorandum kerjasama untuk saya tandatangani. Selepas saya dikenalkan oleh Duta Mesir dan lain-lainnya tentang tidak selamatnya kumpulan ini, tidak boleh dipercayai dan bahayanya pemikiran-pemikiran mereka, kami segera memutuskan semua hubungan dengan mereka dan membatalkan setiap permintaan mereka dan tidak ada diantara kami dan mereka sebarang hubungan. Tidak ada juga antara Universiti al-Azhar dengan mereka sebarang bentuk pengiktirafan atau kerjasama. (jika ada) sebarang surat yang menunjukkan sebaliknya, ia tidak ada asas sama sekali dan palsu. Kami (pihak al-Azhar) menolak sebarang percubaan menggunakan nama Universiti al-Azhar dari mana-mana badan atau kumpulan yang tidak berpegang teguh dengan sempurna dan jelas kepada al-Quran dan al-Sunnah Nabi yang Mulia." (surat ini telah difakskan kepada pejabat Mudir (ketua) Rabitah al-'Alam al-Islami bertarikh 9 Jamadilakhir 1422H bersamaan 28 Ogos 2001)

1 comment:

Ahlussunnah Waljama'ah said...

Saya telah baca fatwa-fatwa tersebut, Namun kebanyakan ternyata dari orang-orang yang dikafirkan oleh al Habasyi. Dan pernyataan mereka sangat tidak ilmiah sebab sama sekali tidak menyebut maraji' kitab-kitab al Ahbash atas pernyataan yang mereka tuduhkan. Saya sudah baca sebagaian besar kitab al Habasyi, tapi yang mereka tuduhkan tidak benar. Yang benar bahwa memang dia mengkafirkan Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya tetapi datanya begitu akurat. Jadi tolong diklarifikasi dulu sebelum diputuskan.