Tuesday, January 15, 2008

Ghulu: Ekstrimnya Pengikut Ahbash memuji tuan guru mereka

Tulisan pada gambar:


"(Abdullah al-Harari) Wali Allah dan Penghulu sekelian ulama di atas muka bumi, pakar hadith di zamannya. Pengganti Badr al-Din al-Hasani, Tuan kami, kekasih sekelian hati, al-Sayyid yang maha tinggi, sultan orang-orang yang a'rif, ketua orang-orang zuhud Abdullah al-Habasyi"

No comments: