Thursday, March 27, 2008

Manar al-Huda: Majalah Rasmi Golongan Ahbash

Setelah semua para ulama dari berbagai badan antarabangsa menfatwakan kesesatan kumpulan Ahbash, tinggal anda sendiri menilainya.....


No comments: