Wednesday, April 22, 2009

Pengikut Ahbash mengambil tanah kubur al-Harari utk dibuat berkat

Allahu Akbar.... Wahai orang yang berakal, lihatlah kesesatan yang amat jelas ini...

Kemelampauan Pengikut Ahbash Mengambil Berkat di Kubur al-HarariLihatlah.... ini dia kubur al-Harari (pemimpin Ahbash). Lihat juga bagimana para pengikutnya mengambil berkat, hanya menyentuhkan tasbih atau sesuatu dikubur pemimpin mereka, mereka mencium dan mengambil berkat.

 

© Free blogger template 3 columns