Tuesday, November 3, 2009

YADIM dan AHBASH ???

Apakah kaitan antara YADIM, AHBASH dan Penangkapan Dr. MAZA ??? Setelah kesemua ulama dan Majlis Fatwa antarabangsa menyesatkan AHBASH, YADIM mengeluarkan artikel memuji pengasasnya ???


 

© Free blogger template 3 columns