Sunday, December 27, 2009

Satu Tamparan Kepada Ustaz Uthman Muhammadi, Dr. Asmadi, Yayasan Sofa Sufi dan yang seangkatan dengannyaPasti tak lama lagi, puak-puak Ahbash, Ustaz Zamihan al-Ghariy (Anak murid penjenayah ilmu, Hasan Saqqaf), Ustaz Uthman al-Muhammadi, Dr. Asmadi, Yayasan Sofa Sufi dan yang senagkatan dengan mereka menuduh pula Dr. Wahbah al-Zuhaili sebagai wahabai... tunngu dan lihat sahaja nanti....
 

© Free blogger template 3 columns